Skip to main content

Charlie Moberg och Destiny af Kleen skapar en duett. 


Vad innebär det som konstnär att vara samskapare i en konstnärlig process? Vi använder ordet samskapare till skillnad från medskapare, där dela med sig och ge bidrag till en process, gentemot att alla deltagare är med på samma villkor och har gemensamt ägandeskap (agentskap) i den konstnärliga processen (samskapare).
 
På vilket sätt kan förutsättningar och metoder för samskapande i konstnärliga processer ta form? Vi är intresserade av att undersöka hur kollaborativa processer kan ta sig uttryck och hur samskapande påverkar den konstnärliga processen och resultatet. Då deltagarna är människor med olika förutsättningar, erfarenheter och kunskaper ställer det också frågor om vilken konst som representeras på våra scener och hur vi kan hitta andra berättelser och gestalta en större mångfald av erfarenheter och där ägandeskapet  är delat.

Vilka andra förmågor utvecklas, hur förändras deltagarnas engagemang, ansvar, medbestämmande och känsla av ägandeskap. Stycket tas fram genom residens på DansPlats Skog. Planerad turné hösten 2020 och våren 2021. 

Charlie Moberg har arbetat som skådespelare i föreställningarna Sagan om Liv och Lust och Se oss!. Pjäserna var en del av föreningen Kulturparkens arvsfondsprojektet Rätten att leva mitt liv, som handlade om relationer, sexualitet och rättigheter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Charlie har även arbetat som workshopsledare i Kulturparkens fortbildningar, skrivit kokboken “Äta fett med Charlie” och är engagerad i FUB Uppsalas projekt “Ge makten vidare”. Destiny och Charlie träffades då Destiny koreograferade och turnerade som tekniker med föreställningen “Sagan om Liv och Lust” 2017. 
Mer info om Destiny: yodestiny.com

Alla människor bär på samma längtan efter närhet och relationer. Men personer med funktionsnedsättning i allmänhet och med intellektuella funktionsnedsättningar i synnerhet äger ofta inte rätten till sin egen kropp och sexualitet. Det vill Destiny och Charlie skapa ett dansteaterverk om genom residens och turné. De har sedan 2017 börjat arbeta fram en duett som visats bl.a. På konferensen “Jag har lust!” på UKK i Uppsala och på seminariet “Sexuella och reproduktiva rättigheter” i Sveriges riksdag hösten 2019. Se artikel nedan.

Planerad turné hösten 2020 och våren 2021. Spelplatser i och utanför regionen: DansPlats Skog, Söderhamns Teater, Slottehubben/Ljusdal, Bollnäs Folkhögskola, Vasaskolans scen/Gävle, Kulturhuset Storbrunn /Östhammar, Gottsunda Dans & Teater/Uppsala, Skeppsholmsstudion/Stockholm.
 
Projektet har som mål att utveckla, utmana och möjliggöra för nya typer av co-produktion där inkludering och samskapande i det tvärkonstnärliga arbetet är det primära. Vi vill hitta nya sätt att skapa där äganderätten och förflyttande av makten utforskas. Vad blir det för konst i samskapande konstnärliga processer där dessa förflyttningar sker? Genom detta projekt vill vi fortsätta driva scenkonstutvecklingen framåt, bredda representationen på scenen och utvecklingen av rekrytering till våra scenkonstutbildningar. Detta är ett område som är outforskat och som utmanar och utvecklar scenkonstområdet.